» Home
» Inspectie
» Vormgeving
» Onderhoud
» Contact

Veilig werken op hoogte
Thimo de Nie is gespecialiseerd in het werken op hoogte. Bekend met: huidige wet- en regelgeving voor werken op hoogte, selectie en correct gebruik van uitrusting, inspectie en onderhoud van uitrusting, ankerpunten, basis reddingstechnieken en evaluatie.
Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten.


Rope Access Technician
Dit certificaat is voor technici die industriële touwtechnieken professioneel gebruiken.
Exameneisen zijn: huidige wet- en regelgeving voor werken op hoogte, rope access principes en uitrusting volgens IRATA richtlijnen, inspectie en onderhoud van uitrusting, selectie en correct gebruik van uitrusting, ankerpunten, klimmen en afdaal-technieken, touwwissels, knopen passeren, deviaties en re-belays, basis reddingstechnieken en evaluatie.